Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Vitajte na web stránke Materskej školy Šulekovo :)

.........................................................................................................................

Voľná prac.pozícia v MŠ - školník/čka

viac info - záložka "AKTUALITY"


 

OTVÁRACIE HODINY

Otváracia doba MŠ

bude do odvolania

od 6:30 do 16:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie


 

1.miesto

GRATULUJEME

Ninke, Tamarke a Jakubkovi z triedy LIENOK

za získanie 1.miesta

na športovej olympiáde

- DISC GOLF v Hlohovci.

(oraganizovanou MŠ Hollého 29.6.2016)

 

 


 

ZLATÝ KĽÚČIK

GRATULUJEME

triede LIENOK ( najstaršia veková skupina)

za získanie 1. miesta

v súťažnej prehliadke detskej tvorivosti s názvom

Zlatý kľúčik, organizovanou

Materskou školou Kalinčiakova 1 v Hlohovci,

konanej dňa 12. mája v Hlohovci.


 

ZBER PAPIERA V MŠ

Oznamujeme rodičom, že v materskej škole

bude pravidelne - vždy ku koncu mesiaca,

prebiehať zber starého papiera.

Všetky bližšie informácie a podrobnosti o priebehu zberu papiera, budú poskytnuté rodičom jednotlivo na triedach, v období zberu - od pani učiteliek alebo prostredníctvom oznamu.

 


 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

  Dňom 01.01. 2012 sa stala Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo samostatným právnym subjektom a tým sa osamostatnila od Materskej školy Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec.

                                                                                      
 
Materská škola Podjavorinskej 8 v Šulekove je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou , ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec.
MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektu-álnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.


  Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov . Výchova a vzdelávanie v MŠ je zalo-žená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej škol-skej dochádzky.
  Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posled-ného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní pred-primárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

 

 


 

webygroup

dnes je: 29.9.2016

meniny má: Michal, Michaela

podrobný kalendár


333826

Úvodná stránka