Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Vitajte na web stránke Materskej školy Šulekovo :)

VÝBER ŠKOLNÉHO

V dňoch 11.-12. januára 2017

sa bude vyberať školné v hodnote 12,-eur

za mesiac JANUÁR.

 


 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme oteckom, dedkom,priateľom MŠ a tete Slávke,

ktorí sa dnes, t.j v utorok 15.11.2016 zúčastnili

na brigáde spílených stromov.

Ďakujeme, že Ste nám pomohli

zveladiť náš areál:)


 

Orientácia na web stránke

Nie všetky oznamy sú uverejnené na hlavnej "tabuli" web stránky.

Čísla, inzeráty, zápisnice, faktúry a iné oznamy podobného druhu nájdete v záložkách.

(modré obdĺžniky na hornej lište)

Tel.číslo do ŠJ  0911 372 271

(bolo zverejné v záložke Aktuality 14.1.2016)

 


 

CHOROBNOSŤ DETÍ!!!

 Odporúčame rodičom, aby prehodnotili zdravotný stav svojich detí.

Deti, ktoré majú prejavy choroby - nesmú byť prijaté ráno do MŠ

a podľa odporúčania RÚVZ

by nemali navštevovať MŠ - minimálne 4 dni!!


 

ZBER PAPIERA V MŠ

Oznamujeme rodičom, že v materskej škole

bude pravidelne - vždy ku koncu mesiaca,

prebiehať zber starého papiera.

Všetky bližšie informácie a podrobnosti o priebehu zberu papiera, budú poskytnuté rodičom jednotlivo na triedach, v období zberu - od pani učiteliek alebo prostredníctvom oznamu.

 


 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

  Dňom 01.01. 2012 sa stala Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo samostatným právnym subjektom a tým sa osamostatnila od Materskej školy Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec.

                                                                                      
 
Materská škola Podjavorinskej 8 v Šulekove je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou , ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec.
MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektu-álnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.


  Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov . Výchova a vzdelávanie v MŠ je zalo-žená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej škol-skej dochádzky.
  Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posled-ného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní pred-primárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

 

 


 

webygroup

dnes je: 23.2.2017

meniny má: Roman, Romana

podrobný kalendár


357402

Úvodná stránka