Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Vitajte na web stránke Materskej školy Šulekovo :)

CHOROBNOSŤ DETÍ!!!

 Odporúčame rodičom, aby prehodnotili zdravotný stav svojich detí.

Deti, ktoré majú prejavy choroby - nesmú byť prijaté ráno do MŠ

a podľa odporúčania RÚVZ

by nemali navštevovať MŠ - minimálne 4 dni!!


 

HALLOWEEN PÁRTY

 V stredu 2.11.2016 v dopoludňajších hodinách prebehne v MŠ

halloweenska diskotéka.

Kto si chce priniesť pre dieťa kostým - môže:)


 

Jesenné prázdniny

Prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľkám dochádzku detí počas jesenných prázdnin z dôvodu stravovania a organizačného zabezpečenia.

Do 26.10.2016 STREDA!!!!

 

Piatok 28.10.2016 ?

Pondelok 31.10.2016 ?

Utorok 1.11.2016 SVIATOK


 

GRATULUJEME!

GRATULUJEME

Jakubkovi (najstaršia vek.skup.)

a Soničke (stredná vek.skupina) Pestúnovým

za skvelé obsadenie 1. a 2. miesta

v 21. ročníku Michalského behu do kopca

a 45. ročníku Kľačianskej desiatky.

 


 
Ocenenia-foto v prílohe
 IMAG3677.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Ocenenia-foto v prílohe2
 diplom jakubko.jpg (201.2 kB) (201.2 kB)

 
Ocenenia-foto v prílohe3
 diplom sonicka.jpg (203.5 kB) (203.5 kB)

 

ZBER PAPIERA V MŠ

Oznamujeme rodičom, že v materskej škole

bude pravidelne - vždy ku koncu mesiaca,

prebiehať zber starého papiera.

Všetky bližšie informácie a podrobnosti o priebehu zberu papiera, budú poskytnuté rodičom jednotlivo na triedach, v období zberu - od pani učiteliek alebo prostredníctvom oznamu.

 


 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

  Dňom 01.01. 2012 sa stala Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo samostatným právnym subjektom a tým sa osamostatnila od Materskej školy Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec.

                                                                                      
 
Materská škola Podjavorinskej 8 v Šulekove je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou , ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec.
MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektu-álnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.


  Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov . Výchova a vzdelávanie v MŠ je zalo-žená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej škol-skej dochádzky.
  Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posled-ného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní pred-primárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

 

 


 

webygroup

dnes je: 28.10.2016

meniny má: Dobromila

podrobný kalendár


342159

Úvodná stránka