Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Denný poriadok

V materskej škole pozostáva výchovno-vzdelávacia činnosť z relatívne ustálených a rytmicky sa striedajúcich organizačných foriem dňa. V organizačných formách dňa sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú jeho potreby a záujmy, túžby po poznaní a činnosti. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je spracovaný vo forme denného poriadku.

Denné činnosti sa striedajú vždy v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy. Medzi deťmi a učiteľkou sa v nej vytvára atmosféra pohody a vzájomnej dôvery. Denný poriadok v našej  materskej škole je dostatočne pružný, umožňuje učiteľke reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa, poskytuje priestor na pokojný, bezpečný, aktívny a zmysluplný pobyt dieťaťa v materskej škole.

Organizačné formy dňa v materskej škole sú:
1. hry a hrové činnosti (môžu sa zaradiť aj viackrát denne dopoludnia i popoludní),
2. pohybové a relaxačné cvičenia (môžu sa zaradiť aj viackrát denne),
3. pobyt vonku (v jarných a letných mesiacoch aj 2x denne),
4. činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),
5. odpočinok (rešpektuje sa aj prípadná potreba spánku niektorých detí),
6. edukačná aktivita (organizačná forma predprimárneho vzdelávania).

 

ČAS

ČINNOSTI

6:30–8:40

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti podľa výberu detí v malých a veľkých skupinách ( pedagógom nepriamo riadené aktivity ).

Ranné sedenia, určovanie pravidiel dňa - spoločné diskutovanie, prosociálne aktivity, zdravotné cvičenia.

9:00 – 9:20

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie.

9:20 – 10:00

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity (pedagógom plánované, priamo riadené aktivity).

10:00 – 11:30

Pobyt detí vonku -  vychádzky, pohybové aktivity, pozorovanie, skúmanie, bádanie.

11:30 – 12:20

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie.

12:20 – 14:20

Odpočinok na lôžku, ktorý sa postupne skracuje, deti si upevňujú novo nadobudnuté poznatky, plnia stimulačný program, relaxačné cvičenia, osobná hygiena.

14:20 – 14:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OLOVRANT - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie.

14:45–16:00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované pedagógom, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa.

Vzdelávacie aktivity sa môžu realizovať:

a) v priebehu hier a činnosti detí,                       

b) ako samostatná organizačná forma počas dňa,

c) počas pobytu vonku

 


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1639822

Úvodná stránka