Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

O materskej škole

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Dňom 01.01. 2012 sa stala Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo samostatným právnym subjektom a tým sa osamostatnila od Materskej školy Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec.

                                                                                     

Materská škola Podjavorinskej 8 v Šulekove je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou , ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec.
MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektu-álnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.


Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov . Výchova a vzdelávanie v MŠ je zalo-žená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej škol-skej dochádzky.


Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posled-ného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní pred-primárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

 

 


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1639774

Úvodná stránka