Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Profily zamestnancov

Elenka HEINOVÁ

 Má ukončené vzdelanie na Strednej Pedagogickej škole v Modre. Prax v odbore 37 rokov. Absolvovala niekoľko kontinuálnych vzdelávaní, ukončené 1.atestáciou.

 • Prípravné atestačné vzdelávanie k I. atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávanie
 • Prvá atestácia : " Internet môj kamarát, nie však vždy"
 • Riadenie školy a školského zariadenie
 • Aktualizačné vzdelávanie:" Učiť moderne, inovatívne a kreatívne"
 •  Interaktívne technológie vo vyučovacom procese.
 •  Tvorba prezentácií v Power Pointe
 •  Základná obsluha počítača
 •  Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich pedag. zamestnancov
 •  Digitálne technológie v MŠ
 •  Inovácie v didaktike pre učiteľov predprim. vzdelávania
 • Textový editor WORD
 •  Moderné IKT a web
 •  Aktivizujúce metódy vo výchove

 Počas praxe v materskej škole a kontinuálnych vzdelávaní, nadobudla vedomosti z oblasti pedagogiky, didaktiky výchovy, ako aj zručnosti získané špecializáciou na  prácu s PC, internetom, IKT a interaktívnou tabuľou.


 

Eva BUKNOVÁ

V MŠ Šulekovo pracuje od roku 2008 ako samostatný pedagogický zamestnanec, vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľky. Má ukončené stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou, absolvovala niekoľko kontinuálnych vzdelávaní, ako aj vzdelávanie funkčné. Počas praxe v materskej škole a kontinuálnych vzdelávaní, nadobudla vedomosti z oblasti pedagogiky, didaktiky výchovy, ako aj zručnosti získané špecializáciou na  prácu s PC, internetom, IKT a interaktívnou tabuľou.


 

PaedDr. Danka BOKOROVÁ

V MŠ pracuje ako riaditeľka. 

VZDELANIE: 

* Gymnázium Hlohovec 

* SPgŠ Trnava

* Vysoká škola Trnavská univerzita - pedagogická fakulta odbor                           PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

* Rigorózna skúška - Univerzita Komenského Bratislava

* Inovačné funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov

* OPEN society Foundation - právo pre každého Certifikát

* Absolvovala inovačné vzdelávanie s názvom - Použitie digitálnych                   mobilných zariadení vo vzdelávaní

* 30.05.2018 - Vykonala druhé atestačné vzdelávanie pedagogických                zamestnancov,

   Názov atestačnej práce: "Rozvíjanie jemnej motoriky u detí v materskej            škole".

PRAX:

* od roku 1981 - 1990 učiteľka MŠ Drôtovňa Hlohovec

* od roku1990 - 2002 riaditeľka MŠ Šafárikova Hlohovec

* od roku 2002 - 2005 riaditeľka SPZ Šafárikova, Kalinčiakova, Bernolákova

* od roku 2005 - 2017 riaditeľka MŠ Sasinkovo

* od 1.7. 2017 riaditaľka MŠ Šulekovo

JAZYKY:

* pasívne ovláda anglický, francúzsky a ruský jazyk


 

Eva ZAPLETALOVÁ

V MŠ Šulekovo pracuje od roku 2014 ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má ukončené stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou. Počas práce v MŠ nadobudla zručnosti získané špecializáciou na  prácu s PC, internetom, IKT a interaktívnou tabuľou.


 

Kristína KRIVDOVÁ

* V rokoch 2011- 2015 navštevovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu              blahoslavenej Laury v Trnave                             

* Má ukončené stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou

* V rokoch 2015 - 2017 pracovala v Detskom centre SLNIEČKO v Leopoldove

* Od 01.03.2017 - 31.06.2017 pracovala v MŠ Šulekovo

* Od 01.02.2018 pracuje v MŠ Šulekovo


 

Blažena GORČÍKOVÁ

V školstve pracuje od roku 1989, v MŠ v Šulekove od roku 1997- ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má ukončené gymnázium a Strednú Pedagogickú školu v Modre. Má osvedčenie o ukončení programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov pre predprimárne vzdelávanie – „Digitálne technológie v MŠ“. Počas praxe v materskej škole a kontinuálnych vzdelávaní, nadobudla vedomosti z oblasti pedagogiky, didaktiky výchovy, ako aj zručnosti získané špecializáciou na  prácu s PC, internetom, IKT a interaktívnou tabuľou.

 


 

Klaudia PROKOPOVÁ

V MŠ pracuje od 1.9.2017.

VZDELANIE:

* Stredná odborná škola BL.Laury Trnava odbor - vychovávateľstvo,                   opatrovateľstvo v rokoch 1998 - 2002

* Špeciálna pedagogika BL.Laury Trnava v rokoch 2002 - 2004

* Učiteľstvo pre MŠ - vychovávateľstvo BL.Laury Trnava v rokoch 2011 - 2013

* Absolvovala aktualizačné vzdelávanie s názvom - Integrácia digitálnych           technológií do predškolského kurikula

* V Máji 2019 absolvovala prvú atestačnú skúšku

PRAX:

* MŠ Sasinkovo - učiteľka v rokoch 2010 - 2017

JAZYKY:

* ovláda Nemecký jazyk


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1639782

Úvodná stránka