Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Zásady ľudských práv

Zásada 1:
„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.“
Do predškolského zariadenia prijímame deti bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

Zásada 2:
„Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.“
 Vytvárame dôstojné podmienky pre každé dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, morálne a sociálne.

Zásada 3:
„Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.“
 Vekuprimerane utvárame  u detí povedomie o rodine, spoločnosti a celej kraji-ne.

Zásada 4:
„Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás.“
Vytvárame vhodné, bezpečné  prostredie pre zdravý psychosomatický vývin každého dieťaťa.

Zásada 5:
„Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vychádzajte v ústrety našim zvláštnym potrebám.“

Pri deťoch so špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími potrebami  rešpektujeme  špecifiká ich osobnosti, podporujeme a usmerňujeme ich spôsoby sebarealizá-cie a pozitívnym prístupom zvyšujeme ich sebadôveru.

Zásada 6:
„Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné.“
V materskej škole utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa,  zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Zásada 7:
„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.“ Vytvárame vhodné podmienky a napomáhame aktivite detí prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód a využívania didaktických prostriedkov. Po-skytujeme deťom dostatočný priestor na hru, prostredníctvom hry vedieme deti k sebarealizácii, osvojovaniu potrebných zručností, vedomostí a postojov.


Zásada 8:
„V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás.“
Zabezpečujeme deťom zákonnými prostriedkami bezpečné prostredie a ochranu.

Zásada 9:
„Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.“ Spolupracujeme so Sociálnym úradom – oddelením pre právnu ochranu detí v prípade podozrenia z týrania detí v rodine.

Zásada 10:
„Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my bu-deme hlásať slobodu a porozumenie na celom svete.“
Podporujeme rozvoj schopnosti decentrácie, empatie a kooperácie s druhými, utvárame vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tímovosť a pre dôležitú socioemo-cionálnu schopnosť vytvárať v živote zdravé medziľudské vzťahy.


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1639778

Úvodná stránka